Hướng dẫn sửa lỗi sai định dạng số khi trộn thư Mail MergeTrong video này, Kênh Tổng Hợp sẽ hướng dẫn sửa lỗi sai định dạng số khi trộn thư Mail Merge từ bảng dữ liệu trong Excel.
Khắc phục lỗi hiển thị định dạng số không đúng, không có phần dấu phân cách hàng trăm, nghìn, triệu …

XEM THÊM CÁC VIDEO KHÁC:
1. Hướng dẫn trộn thư:
2. Hướng dẫn xoay ngang trang giất bất kỳ trong Word:
3. Hướng dẫn Scan 2 mặt Brother LD2700D:
4. Hướng dẫn lỗi không mở được file Word:
5. Hướng dẫn in 2 mặt trong Word:
6. Hướng dẫn sửa lỗi phông chữ trong Word:
7. Hướng dẫn đặt phông chữ mặc định trong Word:
#mailmerge #KenhTongHopDIY

Tag: sửa lỗi file excel bị mất định dạng, Kênh Tổng Hợp, Hướng dẫn sửa lỗi, trộn thư, trộn thư mail merge, định dạng số, format number, Mail Merge, mail merge trong word, sai định dạng số, trộn thư từ excel, mail merge from table excel, trộn thư trong word 2010 bị lỗi ngày tháng, trộn thư trong word 2010, lỗi trộn thư trong word, trộn thư bị sai định dạng số, sửa lỗi trộn thư, mail merge

Xem thêm: https://khocôngnghệ.vn/category/internet

Nguồn: https://khocôngnghệ.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *